Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2017

Năm chuyển dịch công nghệ của FPT

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang tiếp tục tác động ngày một rõ nét đến nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội truyền thống. Các công việc giản đơn của con người có xu hướng thay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại FPT Telecom | Thẻ , | Để lại phản hồi